Krótko o księgowości.

Księgowość jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Używa się jej głównie w celu rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, stanowi ona również narzędzie umożliwiające analizę sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa.

Pierwsze zastosowanie odnosi się do uproszczonej księgowości, czyli prowadzenia KPiR, drugie natomiast pełnej księgowości, czyli Księgi Rachunkowej. Pełna księgowość przeznaczona jest dla spółek kapitałowych, czyli spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, a zarazem dla pozostałych firm, których w ciągu roku obrotowego przychód przekroczył 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki.

Uproszczona natomiast przeznaczona jest dla pozostałych form działalności, czyli spółek osobowych. Jest to o wiele mniej skomplikowana ewidencja księgowa niż w przypadku Ksiąg rachunkowych.