Formy uproszczonej księgowości.

Korzystając z uproszczonej księgowości, każdy przedsiębiorca ma do wyboru trzy formy:
- kartę podatkową,
- ryczałt ewidencjonowany,
- księgę przychodów i rozchodów.

Obliczenie należnej zaliczki na podatek dochodowy za pomocą karty nie stwarza przedsiębiorcy żadnych problemów, ponieważ wartość podatku ustalana jest przez Urząd Skarbowy. Wysokość podatku do zapłaty ustalana jest na cały rok z góry i zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnik musi już sam ustalić wartość zaliczki biorąc pod uwagę osiągnięty przychód i przypisaną do jego działalności stawkę ryczałtu. Stawka ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Dla księgi przychodów i rozchodów głównym czynnikiem wyliczania są dochody, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz stawka podatkowa. Istnieją dwie stawki: 18% i 32%. Stawka podatku 32% obowiązuje po przekroczeniu określonej wysokości dochodu.

Przedsiębiorcy w zależności od potrzeb wybierają różne formy księgowania. Niestety nie zawsze mogą oni dokonać swobodnego wyboru, gdyż wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności.