Podatek dochodowy.

Podatek dochodowy to pewna kwota odprowadzana przez przedsiębiorce z tytułu osiągniętego dochodu na rzecz państwa. Ma dwie formy:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT,
- podatek dochodowy od osób prawnych – CIT.


Aby obliczyć wartość podatku bierze się pod uwagę wygenerowany dochód, który tłumaczony jest jako nadwyżka przychodów nad kosztami.Obliczając dochód bierze się pod uwagę nie tylko koszty jakie przedsiębiorca przeznaczył na zakup potrzebnych materiałów, towarów, środków trwałych czy usług, bierze się również pod uwagę wartość wynagrodzeń, amortyzację, składki ZUS społeczne czy koszty za dojazd do pracy.

Uzyskany wynik będzie podstawą podatkową, którą należy przemnożyć przez odpowiednią stawkę %: 18%, 32% (podatek progresywny) lub 19%(podatek liniowy) z ogólnie przyjętej skali podatkowej obowiązującej w Polsce.

Istnieją również odliczenia od podatku takie jak, np. ulga na dzieci, składki ZUS zdrowotne, darowizny, podatki uiszczone od otrzymanej dywidendy (w przypadku deklaracji CIT) czy podatki zagraniczne.