Samodzielna księgowość.

Księgowość może być prowadzona na dwa sposoby:
- zlecona księgowość,
- samodzielna księgowość.


O księgowości zleconej powiedziane zostało w poprzednim wpisie, ten należeć będzie do samodzielnego ewidencjonowania operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie.

Samodzielna księgowość polega na wypełnianiu w zależności od rodzaju działalności Księgi Przychodów i Rozchodów bądź Księgi Rachunkowej. Wszystkie czynności dążące do obliczenia wyniku finansowego firmy spadają na kompetencje właściciela, albo można (jeżeli na to pozwalają środki pieniężne) zatrudnić własną księgową.

Zdecydowanie się na samodzielną księgowość jest z pewnością lepszym rozwiązaniem dla firmy biorąc pod uwagę dostępność materiałów, jednakże wygoda kosztuje. Zatrudniona księgowa za wykonywaną pracę otrzymuje zdecydowanie większe wynagrodzenie, aniżeli biuro rachunkowe co powoduje zwiększenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.