Trochę o działalności gospodarczej.

Powiedziane zostało już co to jest księgowość, w jaki sposób może być prowadzona i przez kogo, jednakże nie zostało wspomniane gdzie jest prowadzona..


Zacząć powinniśmy od wyjaśnienia istoty, a więc spółka ma na celu prowadzenie działalności gospodarczej w celu zaspokajania potrzeb zgłaszanego popytu oraz generowanie zysków.


Wszystkie te zadania można wykonywać w formie: - spółki cywilnej (s.c.) - spółki jawnej (s.j.) spółki partnerskiej (s.p.) - spółki komandytowej (s.k.) - spółki komandytowo – akcyjnej (s.k.a.) - spółki akcyjnej (s.a.) - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)


Wybór odpowiedniej spółki zależy od potrzeb i zainteresowań przyszłego biznesmena. Każda forma ma zalety i wady. O wyborze właściwej spółki zależeć będzie m.in. sytuacja finansowa przedsiębiorcy i jego planowana przyszła działalność gospodarcza.


Np. firmy zajmujące się świadczeniami outsourcingu księgowego najczęściej przybierają formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na odpowiedzialność majątkową wspólników.