Pełna księgowość w 2015 roku - SPRAWDŹ!

Pełna księgowość jest formą za pomocą, której jednostka gospodarcza w stanie jest rozliczać się z Urzędem Skarbowym i wyliczać miesięczne/roczne deklaracje. Pełną księgowość zobowiązane są prowadzić spółki kapitałowe i pozostałe podmioty posiadające osobowość prawną. Obowiązkiem również objęte są inne formy działalności gospodarczej, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły roczny przychód większy niż 1 200 000 EURO. Wartość wyrażona w EURO jest stała, natomiast w Polsce obowiązuje waluta PLN, tak więc każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest przeliczyć kwotę EURO na PLN.

Do przeprowadzenia wyliczeń potrzebny będzie średni kurs EURO ogłaszany przez Narodowy Bank Polski pod koniec września każdego roku i kwota limitu. Dla roku 2015 jest to 4,1755 zł. Tak, więc limit pełnej księgowości to:

1 200 000 EURO * 4,1755 PLN = 5 010 600 PLN

W poprzednim, czyli w 2014 roku wartość ta wynosiła 5 049 560 PLN.

Prowadzenie księgowości jest bardzo ważne, a prawidłowa obsługa doprowadzić może do zwiększenia osiąganych przez jednostkę gospodarczą przychodów z prowadzonej działalności.