Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT.

Podatek CIT należy do grupy podatków bezpośrednich, obciążone tym podatkiem są osoby prawne bez znaczenia w jaki sposób tę osobowość nabyły.


Osobami prawnymi są spółki kapitałowe w organizacji, czyli sp. z o.o., sp. a., sp. k.a., podmiotem będącym osobą prawną, jednakże zwolnionym z obowiązku CIT jest:
 - Skarb Państwa,
- Narodowy Bank Polski,
- jednostki budżetowe, fundusze celowe,
- przedsiębiorstwa międzynarodowe,
- gminy,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska,
- organizacje religijne.

Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty dochód. Obliczony podatek należny jednostki mają obowiązek wpłacić w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a więc podmioty, u których rok obrotowy równa się z rokiem kalendarzowym mają czas do końca marca na uregulowanie formalności.

Stawka podatku CIT wynosiła 19% jednak została obniżona do 15%. Niższa stawka obowiązuje wybrane podmioty. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

Niższy CIT będą płacić mali podatnicy oraz nowe firmy, które nie powstały w wyniku określonych w przepisach działaniach restrukturyzacyjnych (np. podziale przedsiębiorstwa tylko po to by płacić niższy podatek). Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, w którym wartość przychodów ze sprzedaży waz z należnym podatkiem od towarów i usług nie przekracza równowartości 1.2 mln euro.