Czym jest internetowa księgowość?

Tylko dobrze prowadzona firma osiągnie sukces gospodarczy, dlatego coraz większy nacisk kładziony jest na księgowość. Większość firm decyduje się na obsługę biura rachunkowego, inni na samodzielną księgową, a jeszcze inni na internetową księgowość. Rodzaj wybierany przez podmiot zależy głównie od wielkości prowadzonej działalności. Firma generująca wysokie zyski ze sprzedaży w najczęstszym przypadku zdecyduje się na biuro rachunkowe bądź księgową, natomiast niewielkie przedsiębiorstwo skłonne będzie do księgowości internetowej.

Księgowość internetowa polega na korzystaniu z możliwości aplikacji za pomocą której ewidencjonuje się zdarzenia gospodarcze w Księdze Przychodów i Rozchodów, a także generuje deklaracje podatkowe. Korzystanie z tego typu księgowania jest proste i pozwala na samodzielną ewidencję bez pomocy specjalistów i doradców księgowych. Warunkiem korzystania z programu jest rejestracja na odpowiedniej stronie i opłacenie abonamentu.

Każdy przedsiębiorca może przez pewien czas, zwykle jest to od 1-3 miesiąca wypróbować program i zobaczyć w jaki sposób przebiega jego praca z programem. Po upływie okresu próbnego, należy opłacić abonament. Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko mikro i małe przedsiębiorstwa rozliczające się na podstawie uproszczonej księgowości.