Musisz czy nie musisz sporządzać deklaracji podatkowej?

Należysz do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą? Zastanawiasz się czy jesteś zobowiązany do sporządzenia deklaracji podatkowej za 2015 rok? Odpowiedzią jest TAK!

Każdy przedsiębiorca prowadzący biznes zobligowany jest wypełnić odpowiednie formularze podatkowe i udać się do Urzędu Skarbowego w celu ich złożenia. Wielkość osiągniętego dochodu nie ma tutaj znaczenia. Instytucja jaką jest Urząd Skarbowy musi mieć na bieżąco dopełnione wszystkie formalności i ważne jest to, aby biznesmeni w terminie rozliczyli się ze swoich obowiązków podatkowych.

Niektóre formy działalności gospodarczej zobowiązane są rozliczyć się z US do końca stycznia roku następującego po roku obrotowym. Zaliczamy do nich podatników korzystających z Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych, Karty Podatkowej, a także podatników uzyskujących przychody z najmu czy dzierżawy.

W przypadku podatników korzystających z opodatkowania podatkiem liniowym ostatecznym terminem składania deklaracji jest 30 kwietnia każdego roku następującego po roku obrotowym.

Natomiast spółki czy podmioty posiadające osobowość prawną zobowiązane są uregulować wszystkie formalności w terminie do 3 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego.