Nowe przepisy podatkowe w 2016 roku

Z nowym rokiem, nowe przepisy podatkowe. Zmiany w podatkach w 2016 roku dotyczyć będą zarówno podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, ale również podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Zatem po kolei, przykładowe zmiany w 2016 roku w określonych podatkach:

PODATEK DOCHODOWY:określenie zasad korygowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów i likwidacja obowiązku zmniejszania kosztów ich uzyskania.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG: dodanie przepisów określających zasady obliczania kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych tylko częściowo do celów działalności gospodarczej.

PODATEK AKCYZOWY: wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy; nowe regulacje dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych; uproszczenie zasad prowadzenia ewidencji i pozostałych dokumentacji.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY I LEŚNY: wyłączenie płatności w ratach w przypadkach, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł.