Składki ZUS w 2016 roku!

Niekorzystną wiadomością dla przedsiębiorców jest to, że wysokość opłacanych przez nich składek wzrośnie.

Najnowsze informacje podane przez Główny Urząd Statystyczny mówią o tym, że w V kwartale 2015 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło 4280,80 zł.

Z tego wynika, że kwota ta jest podstawą składki zdrowotnej dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Dzięki tym danym istnieje możliwość wyliczenia wysokości pozostałych składek. Suma składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (włącznie z dobrowolną składką chorobową) - 1121,52 zł. Obniżona składka dla osób prowadzących działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata wyniesie 465,28 zł.