Out-in-sourcing

Prowadząc działalność gospodarczą, niekiedy przedsiębiorca napotyka szereg pojęć, których niekoniecznie jest w stanie zrozumieć. Postaram się przedstawić niektóre z nich.

1. Sourcing – w najwęższym rozumieniu oznacza po prostu zakupy. Można również definiować go jako kompleksową strategię firmy mającą na celu rozdzielenie między poszczególne podmioty zadania dotyczące obsługiwanych procesów biznesowych, bądź obszarów funkcjonalnych firmy.

2. Shared Services and Outsourcing – segment zaopatrzenia dotyczący pracowników, procesów biznesowych i narzędzi informatycznych.

3. Outsourcing – polega na korzystaniu z usług zewnętrznych firm, jednostek w celu ograniczenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Insourcing – polega na korzystaniu z zaopatrzenia wewnętrznego w tym zasobów, które są bezpośrednio zarządzane i tworzone przez firmę.

5. Co-sourcing / Hybrid Model – zaopatrzenie realizowane przez połączone siły przedsiębiorstwa i dostawcy zewnętrznego, z którym jednostka aktualnie współpracuje.

6. ITO (IT Outsourcing) – Outsourcing usług informatycznych.

7. BPO (Business Process Outsourcing) – wydzielenie na zewnątrz firmy procesów biznesowych takich jak na przykład finanse, czy kadry, płace.