Outsourcing – wady!

Outsourcing wywodzi się od słów: outside - zewnętrzny i resourse - zasoby, zapasy, dostępne środki w jednostce. Outsourcing ma na celu zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz umożliwienie firmie skoncentrowania się na głównej działalności innymi słowy kluczowej, decydującej o jego pozycji rynkowej oraz konkurencyjności wobec innych firm.

Czym różni się outsourcing od zatrudnienia kontrahenta?
Główną różnicą jest fakt, że kontrahent musi wykonać zadanie bardzo dokładnie, w przypadku natomiast firm outsourcingowych to firma zewnętrzna decyduje w dużej mierze co i jak ma być zrobione.

Umowa outsourcingowa wymaga udostępnienia innej firmie systemu i informacji firmy. Może to być ograniczone, w zależności od rodzaju pracy. Jest to ryzykowne, gdyż informacje mogą być źle użyte. Inna firma może użyć informacji dla własnych korzyści lub w innym nieetycznym celu.

Inne wady wynikające z outsourcingu to:
- ryzyko nieodpowiedniego wyboru firmy partnerskiej w relacji outsourcingu
- niepewność funkcjonowania partnera w outsourcingu w niedalekiej przyszłości
- ryzyko złego kanału przepływu informacji czy informacji zwrotnej
- potrzeba dodatkowego nakładu pracy, w celu określenia wymagań funkcji outsourcingowych
- ryzyko niskiego poziomu świadczonych usług przez partnera outsourcingowego


Outsourcing jest strategicznym narzędziem biznesowym, które pozwala osiągnąć maksymalne wyniki, jednak warto dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw. Musisz samodzielnie podjąć decyzję, czy ta forma będzie dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy.