Zasady rachunkowości

Prowadząc działalność gospodarczą i w związku z tym obsługując Księgi Rachunkowe przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na kilka zasad rachunkowości, które stanowią klucz w prawidłowej obsłudze firmy. Celem zastosowania tych zasad jest odzwierciedlenie wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa.


Oto główny podział zasad w rachunkowości:

1. Zasada memoriału.

2. Zasada współmierności.

3. Zasada ostrożnej wyceny.

4. Zasada istotności.

5. Zasada ciągłości.

6. Zasada wyższości treści nas formą.

7. Zasada zakazu kompensat.

8. Zasada kontynuacji działalności.


Do prowadzenia pełnej księgowości, czyli ewidencjonowania swoich operacji gospodarczych w Księgach Rachunkowych zobowiązane są spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne), podmioty posiadające osobowość prawną, a także wszystkie pozostałe firmy, których przychody z prowadzonej działalności w roku obrotowym przekroczyły dopuszczalny limit jakim jest 1 200 000 EURO (w przeliczeniu na odpowiednią walutę krajową).


Ważne jest, aby pamiętać, że prawidłowe prowadzenie Ksiąg Rachunkowych w bardzo dużym stopniu przyczynia się do sukcesu jednostki.