Przedsiębiorco przygotuj się na obowiązek przesyłania rejestrów VAT od 1 stycznia 2017 roku!

13 maja 2016 roku Sejm podjął decyzję na temat obowiązku przesyłania comiesięcznego rejestru VAT przez przedsiębiorstwa w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Nowelizacja ta dotyczy małych, a także średnich przedsiębiorców, którzy będą zobowiązani do przesyłania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, w skrócie JPK. Organ podatkowy będący właściwy dla danego podmiotu nie ma obowiązku wzywania jednostki do uregulowania formalności.

Istotną informacją jest również, że jednostki zaliczające się do mikro przedsiębiorstw zobowiązane są wdrożyć powstałe zmiany dopiero od 2018 roku. W związku z zaistniałymi zmianami, Kodeks Karny Sądowy w artykule 80 przewiduje następujące sankcje karne za zlekceważenie nowego obowiązku:

1. Do 3 mln zł za niedostarczenie ewidencji rejestru VAT
2. Do 6 mln za złożenie jej w sposób nieprawdziwy


Kolejną ważną informacją odnośnie wprowadzanych zmian jest sytuacja z dużymi przedsiębiorstwami. Na żądanie organów skarbowych zobligowani będą dostarczać odpowiednie dokumenty już od 1 lipca 2016 roku.