Restrukturyzacja

Restrukturyzacja jest nazywaną radykalną zamianą co najmniej jednej jednego spośród trzech wymiarów organizacji, a dokładniej w zakresie działanie, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy. Celem tych działań jest przywrócenie przedsiębiorstwu równowagi wewnętrznej.

Restrukturyzacją nazywana jest procesem dotyczącym zmian majątkowych, organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych dopasowanych do przewodniej działalności przedsiębiorstwa.

Istnieje podział restrukturyzacji na:

1. Restrukturyzację przedmiotową, w której dokonywane są zmiany dotyczące strefy techniczno-organizacyjnej.

2. Restrukturyzację podmiotową związaną z obszarem prawno-ekonomicznym,

3. Restrukturyzację naprawczą przeprowadzaną w przedsiębiorstwach chylących się ku upadłości, która za cel stawia sobie doprowadzenie do poprawy sytuacji finansowej firmy,

4. Restrukturyzację rozwojową opartą o strategie przedsiębiorstwa, która zakłada stały rozwój firmy poprzez poprawę jakości sprzedawanych produktów oraz z ulepszeniem zastosowanych działań marketingowych.