Target Costing – czym właściwie jest?

Target Costing to nic innego jak rachunek kosztów docelowych, czyli narzędzie strategicznej rachunkowości zarządczej i strategicznego zarządzania powstałymi w działalności gospodarczej kosztami. Celem tych działań jest obniżenie kosztów określonego produktu w całym cyklu życia.

Target Costing wykorzystuje się w szczególności przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, w celu optymalizacji kosztów jakie przedsiębiorstwo ponosi w związku z już wytwarzanymi i sprzedawanymi produktami bądź wykonywanymi usługami w czasie planowania nowych procesów jednostki.

W skrócie można powiedzieć, że target costing wykorzystuje się w celu redukcji kosztów związanych z danym produktem.

Cały proces rachunku kosztów docelowych przebiega w czterech ściśle powiązanych ze sobą etapach:

I. Ustalenie dopuszczalnego kosztu produkty – allowable cost, czyli innymi słowy kosztu jaki został wyznaczony przez rynek.

II. Określenie docelowego kosztu produktu – target cost.

III. Ustalenie kosztów docelowych poszczególnych komponentów produktu.