Zmiany w kadrach i płacach

Od 2017 roku zmianie ma uleć wiele przepisów i wskaźników w zakresie kadr i płac. Oto najważniejsze z nich.

ZMIANA nr 1

Pierwszą zmianą jaka zacznie obowiązywać od 2017 roku to wysokość wynagrodzenia minimalnego, która zostanie podwyższona o 150 złotych w stosunku do roku poprzedniego, gdzie wartość ta wynosiła 1850 złotych (2016 rok).

Podniesienie wartości wynagrodzenia minimalnego wpłynie na wysokość wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz z tytułu podatku dochodowego.

ZMIANA nr 2

Zmianą nr 1 jest zniesienie przepisu o 80% wynagrodzenia minimalnym dla pracowników w pierwszym roku zatrudnienia. Od 2017 roku każdy pracownik będzie mógł otrzymywać wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Zmiana może utrudnić początkującym na rynku pracy w zdobywaniu doświadczenia zawodowego.