Pracownika w wieku przedemerytalnym nie wolno zwolnić!


Podniesienie wieku emerytalnego sprawiło, że do pracy zmuszone zostały osoby słabe i chorowite, co z kolei odbija się na efektywności ich działań. Przedsiębiorcy bardzo często zrywają umowy ze starszymi ludźmi pozbawiając ich tym samym dochodu oraz szansy na kolejne zatrudnienie.

Pracodawca nie ma jednak prawa zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym! Zabrania mu tego kodeks pracy. Pracownik,  któremu brakuje mniej niż czterech lat do uzyskania wieku emerytalnego otoczony jest trwałością zatrudnienia. Uprawnienie to przysługuje tylko osobom zatrudnionym według umowy o pracę.
Pracodawca może nie stosować się do tej zasady, jeżeli do rozwiązania umowy dojdzie z powodów dyscyplinarnych.

Pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można również zmienić warunków pracy. Zmiana ich może nastąpić, jedynie gdy wymaga tego stan pracownika, potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

W razie choroby pracownika, pracodawca zasiłek chorobowy w przeciwieństwie do pozostałych pracowników zamiast przez 33 dni, wypłaca tylko 14 dni. Od 15. dnia obowiązek ten przejmuje ZUS. Wysokość tego świadczenia w przypadku pracownika starszego wynosi nie 70, a 80 procent.