Rodzaje faktur

Faktura to typowy dokument potwierdzający zakup lub sprzedaż. Nie jest jednak jedynym dokumentem stwierdzającym ten fakt. W tym celu można posłużyć się, także rachunkiem lub w bardzo wyjątkowych sytuacjach – paragonem.

Istnieje kilka rodzajów faktur. Oto ich przykłady: 
- Faktura zwykła – sporządzona może zostać w formie papierowej lub elektronicznej (niektóre przypadki). Warto zwrócić uwagę, że na tym dokumencie nie musi zostać zamieszczona nazwa „faktura”. Wystarczy, że znajdą się na niej wszystkie wymagane przepisami prawnymi dane, aby dokument został uznany za fakturę.
- Faktura zaliczkowa – wystawiana, gdy kontrahent płaci za towar lub usługę zaliczkę. Po zapłaceniu kwoty należy wystawić właściwą fakturę.
- Faktura marża – stosowana jest przez podmioty, sprzedające na przykład towary używane, antyki, przedmioty kolekcjonerskie czy usługi turystyczne. Na takim dokumencie musi być obowiązkowo zamieszczona informacja typu – „procedura marży dla – biur turystycznych”. VAT na takich fakturach wylicza się od narzuconej marży.
- Faktura pro forma – chociaż zaliczana jest do faktur, nie powoduje obowiązku rozliczania się z podatku VAT. Nie jest też księgowana, lecz stanowi informację dla kontrahentów.