Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania stosowaną przez małe firmy, które prowadzą księgowość uproszczoną. W tym wypadku podatek płacony jest od przychodu, bez pomniejszania go o jego koszty uzyskania. Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt ewidencjonowany rozliczają się z Urzędem Skarbowym.

Uprawnieni do stosowania ryczałtu:
– osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki partnerskie,
– spółki jawne.

Zryczałtowanego podatku dochodowego płacić nie mogą między innymi:
– udzielający pożyczek pod zastaw,
– prowadzący spółkę z małżonkiem lub wykonujący ten sam rodzaj działalności,
– prowadzący: aptekę, lombard czy kantor.

Ryczałt stosuje się kiedy prowadzone są ewidencje: przychodów, środków trwałych oraz wyposażenia.

Stawki podatku ryczałtowego (oraz przykłady): 
– 3 % – rybołówstwo, działalność gastronomiczna i handlowa,
– 5,5 % – transport, roboty budowlane,
– 8,5 % – działalność usługowa,
– 17 % – hotele, pośrednictwo w handlu hurtowym,
– 20 % – wykonujący wolne zawody.