Żargon księgowy

Upiększanie wyników, mącenie i osładzanie liczb, żniwa, wielka kąpiel…

To tylko niektóre z potocznych zwrotów, których używają księgowi z całego świata. Zawód ten, jak każdy inny wykształcił sobie zdrobniałe, często żartobliwe określenia opisujące nieprawidłowości i przekręty w rachunkowości.

Spróbujmy wyjaśnić te najpopularniejsze..

 - upiększanie wyników- działania, których celem jest zamaskowanie lub przekształcenie obrazu rzeczywistej sytuacji firmy na korzystniejszą,
- preparowanie ksiąg - świadoma manipulacja danymi zawartymi w księgach rachunkowych w celu zakrycia niewygodnych faktów,
- mącenie liczb - fałszowanie wielkości liczbowych w sprawozdaniach finansowych,
- wygładzanie zysku - ograniczenie wahań zysku, opiera się on na manipulacji momentu ujmowania przychodów i kosztów,
- żniwa - obcinanie wydatków,
- wielka kąpiel - zawyżanie kosztów poprzez odpisanie aktywów i naliczenie rezerw,
- słoik na ciasteczka - nadmierne i agresywne naliczanie kosztów operacyjnych w celu redukcji przyszłych kosztów operacyjnych.