Główne struktury rynkowe


Jeśli do tej pory nigdy nie spotkałeś się z określeniem struktur rynkowych, to najwyższy czas, aby nadrobić zaległości. Jak się okazuje, wspomniane struktury rynkowe są modelami rynków pojedynczych produktów, a także ich pokrewnych grup, które kształtują się w wyniku podejmowanych walk konkurencyjnych lub zawartych umów między producentami.

Wyróżnić możemy aż 4 struktury rynkowe, a mianowicie: konkurencję czystą, konkurencję monopolistyczną, oligopol, a także monopol pełny. Wszystkie wymienione struktury różnią się od siebie m.in. liczbą producentów, którzy występują na danym rynku, sposobem kształtowania się cen, przedmiotami obrotu, występującymi formami konkurencji, a także stopniem łatwości wejścia na rynek nowych przedsiębiorców.

W Polsce dwoma głównymi strukturami rynkowymi są:
- konkurencja doskonała,
- konkurencja monopolistyczna.

KONKURENCJA DOSKONAŁA występuje, gdy na rynku pojawia się wielu zarówno kupujących, jak i sprzedających. Każdy nowy przedsiębiorca bez wątpienia może wejść na rynek, a także w dowolnym momencie go opuścić. Na rynku tym występuje bardzo dużo firm, które oferują mnóstwo produktów, które z kolei praktycznie niczym się od siebie nie różnią.

KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA występuje, gdy na rynku wiele podmiotów oferuje jeden produkt. Ważne jednak jest to, iż produkty te różnią się od siebie. W strukturze tej mimo dużej ilości występujących firm, występuje również jedna, która nad pozostałymi ma zdecydowaną przewagę i to właśnie ona kształtuje obowiązującą cenę. W przypadku tej struktury nie ma problemu z wejściem na rynek. Jedyną barierą w większości przypadków są koszty produkcji.