Kilka słów o Krajowej Administracji Skarbowej

Sejm ma za zadanie rozpatrzyć projekt dotyczący połączenia administracji podatkowej oraz celnej – kontrola skarbowa, Administracja Podatkowa oraz Służba Celna. Głównym celem jest usprawnienie poboru podatków od podatników, a tym samym zmniejszenie oszustw podatkowych, czyli zwiększenie wpływów budżetowych.

Obecnie wiele zadań jest powielanych co sprawia, że nie jest możliwe ich realizowanie w sposób spójny i jednolity. Z pewnością skutkiem tego jest mniejszy stopień ściągalności należnych zobowiązań podatkowych.

Po zmianie przepisów oczekuje się:
- ograniczenia skali oszustw podatkowych,
- zwiększenia skuteczności poboru należności podatkowych i celnych,
- zwiększenia poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych,
- zapewnienia obsługi Klienta na wysokim poziomie,
- obniżenia kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do poziomu uzyskiwanych dochodów budżetowych.