Karta podatkowa

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, która polecana jest osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą pierwszy raz. Opodatkowanie kartą podatkową związane jest z opłacaniem stałej kwoty podatku niezależnej od wartości uzyskiwanych przychodów.

Kartę podatkową często wybierają firmy zatrudniające niewielką liczbę pracowników i posiadające swoją siedzibę w niewielkiej miejscowości. Wysokość tej formy ryczałtu wzrasta wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Prowadząc kartę podatkową podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, sporządzania i składania zeznań podatkowych, a także wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są jednak zobligowani do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur, które stwierdzają sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Kopie rachunków i faktur muszą być przechowywane do pięciu lat podatkowych (okres ten liczymy od końca roku, w którym została wystawiona faktura czy rachunek). Ważne jest, aby prowadząc kartę podatkową stworzyć ewidencję zatrudniania, według ustalonego wzoru.