Zmiany w składaniu dokumentów w Urzędach Skarbowych

Nowe zasady składania dokumentów obowiązują od 2015 roku. Zmiany dotyczą deklaracji, informacji i zeznań podatkowych. Większość firm zostanie zobowiązanych do składania dokumentów w formie elektronicznej za pomocą systemu eDeklaracje.

Co jest wymagane? 
Wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny, który weryfikowany jest za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Kogo dotyczą zmiany? 
Zobowiązani są płatnicy podatku PIT lub CIT, którzy zatrudniają:
- więcej niż 5 pracowników,
- mniej niż 5 pracowników, jeśli deklaracje, informacje oraz zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego składa w ich imieniu biuro rachunkowe.

Płatnicy podatku PIT lub CIT, którzy zatrudniają do 5 pracowników i nie korzystają z usług ksiegowych mogą nadal składać dokumenty w formie nieelektronicznej (z wyjątkiem informacji IFT-3/IFT-3R, które nie mogą być składane w formie papierowej).

Formularze w papierowej formie: PIT-8C, PIT-11, PIT R oraz IFT-1/IFT-1R muszą być złożone do Urzędu Skarbowego do końca stycznia następnego roku (nie jak wcześniej do końca lutego). Natomiast termin składania tych dokumentów do podatnika nie ulega zmianie. W formie elektronicznej formularze PIT-8C, PIT-11, PIT R, IFT-1/IFT-1R i dodatkowo PIT-40 mogą być przesłane do urzędu do końca lutego.

Należy pamiętać, że złożenie dokumentów w nieodpowiedniej, papierowej formie będzie równoznaczne z ich niezłożeniem.