Księgowość małych i dużych firm

Zanim przystąpisz do naszego dzisiejszego artykułu, zapoznaj się z artykułem na temat outsourcingu - TUTAJ.

Małe firmy są zobowiązane do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej (tzw. mała księgowość). Natomiast większe przedsiębiorstwa mają obowiązek prowadzenia księgowości pełnej. Są to spółki, które osiągają roczne przychody przekraczające 2 mld euro w przeliczeniu na polską walutę. Sytuacja odwrotna dotyczy małej księgowości.

Mała księgowość ma swoją główną funkcję: obliczanie podatku. Może to zrobić na trzy sposoby:
- poprzez kartę podatkową,
- przez ryczałt ewidencjonowany,
- wprowadzając książkę przychodów i rozchodów.

Prowadzenie małej księgowości ma dwie podstawowe zalety: jest tańsze i prostsze niż prowadzenie pełnej. Ilość operacji gospodarczych i ich niski poziom skomplikowania sprawia, że mała księgowość jest bardzo korzystna dla mniejszych przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o pełną księgowość, to jej charakter jest bardziej skomplikowany i rozbudowany. Prowadzenie pełnej księgowości służy nie tylko obliczeniu podatku, ale również stworzeniu szerszego obrazu finansów firmy. Każde zdarzenie gospodarcze jest ewidencjonowane, analizowane i kontrolowane. Istnieją ustawy, które regulują pełną księgowość, są to: Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itd.