Czy prowadzenie pełnej rachunkowości w firmie ma zalety?

***

Często wymieniając wady np. jakieś spółki stwierdza się, że jest nią obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości finansowej. Choć prowadzenie pełnej rachunkowości jest trudnością dla przedsiębiorcy, warto znać zalety tej formy rachunkowości. Jedną z nich jest możliwość dokonywania dokładnej analizy stanu finansowego jednostki. Dzięki temu kierownictwo ma lepsze informacje o stanie jednostki gospodarczej i może lepiej nią zarządzać.

Inną zaletą dla przedsiębiorstwa wynikającą z prowadzenia pełnej księgowości jest bieżąca kontrola przychodów, kosztów, wydatków oraz innych kategorii ważnych dla działalności firmy. Dodatkowo jednostka zobowiązana do prowadzenia pełnej rachunkowości finansowej może opracować własną politykę rachunkowości . Pozwala to na dobór takich narzędzi rachunkowości, które będą lepiej dostosowane do specyfiki firmy.

Opracowując własną politykę rachunkowości w firmie jednostka może ustalić w szczególności zasady dotyczące:
- określania roku obrotowego,
- metod wycen aktywów i pasywów,
- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, systemu przetwarzania danych),
- systemu ochrony danych.