Informacja dodatkowa!

Sprawozdanie finansowe składa się z 3 części. Jedną z nich jest informacja dodatkowa, która składa się z wprowadzenia do sprawozdania i dodatkowych informacji oraz objaśnień. W ustawie o rachunkowości możemy odnaleźć wszelkie potrzebne informacje, które powinny zostać zawarte w informacji dodatkowej.

Prawidłowo sporządzona informacja dodatkowa powinna dostarczać informacji o:
– bilansie,
– rachunku zysków i strat,
– rachunku przepływów pieniężnych.

Celem informacji dodatkowej jest jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej, rentowności i wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Prowadzenie księgowości to rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mają na uwadze dobro firmy i stawiają na profesjonalne rozwiązania!