Co jest obowiązkiem biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe, czyli najlepsze rozwiązanie dla każdej firmy. Zajmie się nie tylko księgowością, lecz także podatkami czy kadrami i płacami. Chociaż nie wszystkie usługi są standardem w każdym biurze, to jednak wiele z nich je oferuje. W tym także nasze biuro.

Według ustawy o rachunkowości, nadrzędnego aktu prawnego w zakresie księgowości, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych polega na:
- prowadzeniu księgi rachunkowej,
- okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
- wycenianiu aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego,
- sporządzaniu sprawozdań finansowych,
- gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Te czynności, które są wymienione przez ustawę o rachunkowości podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Pozostałe również mogą podlegać ubezpieczeniu, lecz najlepiej jest to sprawdzić.

Poza prowadzenie księgi rachunkowej, biuro rachunkowe zajmuje się podatkami, co również w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest ważne. Dzięki zleceniu zadań z tego zakresu przedsiębiorca nie musi się już tak bardzo martwić o prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń. Zaletą tak dużej oferty biur rachunkowych jest także możliwość zlecenia obowiązków kadrowo-płacowych. To również znacznie ułatwia prowadzenie firmy, bowiem od chwili skorzystania z usługi, wszystkimi zadaniami zajmują się specjaliści. Przedsiębiorca nie musi już sam prowadzić akt osobowych, ustalać wynagrodzeń czy wypełniać deklaracji do ZUS.

Mimo bardzo dużego zakresu usług biur rachunkowych, ich oferta jest bardzo atrakcyjna cenowo, zwłaszcza, gdy porówna się opłaty za usługi z wynagrodzeniem pracownika księgowego.