Deklaracja podatkowa


Na naszej STRONIE znajdziesz więcej informacji dotyczących księgowości firm.

Deklaracja podatkowa stanowi obowiązkową formę, w ramach której przekazywane są informacje do celów podatkowych. Składają się na nią zeznania, wykazy i informacje składane na podstawie przepisów prawa podatkowego.
Do jej złożenia obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.


Najbardziej popularne deklaracje podatkowe w Polsce to:

1. VAT-7 Deklaracja podatkowa od towarów i usług.
2. VAT-EU Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów.
3. PIT-11 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
4. PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu ewidencjonowanych.
5. PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym.
6. CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
7. PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
8. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportu.