Dostawa bez faktury

Każdorazowe nabycie towarów lub materiałów musi być wpisane do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zaraz po ich otrzymaniu. Co jednak, gdy otrzymaliśmy towar bez faktury?
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w artykule 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku. Ewidencja tego zapisu w takim przypadku powinna nastąpić na podstawie opisu dostawy, która musi składać się z następujących elementów:
- imię i nazwisko dostawcy,
- adres dostawcy,
- ilość towarów bądź materiałów,
- rodzaj,
- cena jednostkowa,
- wartość,
- data dostawy,
- podpis osoby przyjmującej dostawę.

Opis ten następnie należy dołączyć do później dostarczonej faktury. Jeżeli wraz z dostawą przedsiębiorca otrzyma specyfikację wówczas może może ona zastąpić opis dostawy.

W momencie wystąpienia różnic pomiędzy fakturą a wartością na przygotowanym opisie dostawy należy zewidencjonować ją w księdze w dniu otrzymania faktury.