Podstawowe deklaracje VAT

Do podstawowych deklaracji VAT należy:

1. Deklaracja podatkowa VAT-7

Przeznaczona jest do podatników, którzy rozliczają się za miesięczne okresy. Obowiązek taki mają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą (jej cel i rezultat nie mają znaczenia).

2. Deklaracja podatkowa VAT-7K

Przeznaczona dla małych podatników, rozliczających się za okresy kwartalne. Osoby takie nie mają obowiązku płacenia zaliczek na podatek za okresy miesięczne.
Za małego podatnika uznaje się podatników, których wartość ze sprzedaży towarów i usług za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro.

3. Deklaracja podatkowa VAT-7D

Dotyczy podmiotów innych niż “mali”, którzy mają kwartalny okres rozliczeniowy oraz podatników, którzy w ciągu roku podatkowego przekraczają kwoty odpowiednie określeniu małego podatnika. W przypadku tych drugich powinni oni wpłacać zaliczkę na podatek w wysokości ⅓ kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającego z poprzedniej deklaracji podatkowej.