Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika

Wielu przedsiębiorców obawia się zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Tymczasem osoba taka może być doskonałym specjalistą oraz oddanym pracownikiem. Oczywiście możliwość zatrudnienia takiej osoby zależy od charakteru stanowiska, które obejmie oraz stopnia jej niepełnosprawności.

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności:
1. Znaczny - osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2. Umiarkowany - osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych

3. Lekki - osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną.
Osoba niepełnosprawna może pracować, jeżeli posiada zgodę lekarską na wykonywanie określonej pracy na stanowisku zgodnym ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika.

Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 w skali tygodnia. W przypadku stopnia umiarkowanego i znacznego czas ten skraca się do 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

Co ważne, zatrudniając osobę niepełnosprawną możemy otrzymać dofinansowanie do jego wynagrodzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi ono odpowiednio:
- stopień znaczny - 1800 zł
- stopień umiarkowany - 1125 zł
- stopień lekki - 450 zł

Nie masz jeszcze własnej firmy? Poczytaj trochę o działalności gospodarczej