Działalność gospodarcza emeryta

W momencie rozpoczęcia pobierania składek emerytalnych można jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą.
Przerwanie aktywności zawodowej dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoba pobierająca powszechną emeryturę nie ma limitu przychodu, który zawieszałby emerytury.
Jeżeli emeryt prowadzi działalność gospodarczą wówczas będzie opłacał wyłącznie składkę zdrowotną.
Emeryt nie musi opłacać ubezpieczenia zdrowotnego, którego wysokość emerytury miesięcznie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, gdy:
- uzyskuje dodatkowe przychody z działalności w wysokości, która nie przekracza 50% kwoty najniższej emerytury,
- opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.  

Jeżeli masz zatem prawo do powszechnej emerytury nie bój się wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury gdyż nie zmusi Cię do zamknięcia działalności gospodarczej.