Nota korygująca

Podatnicy mogą poprawić wystawione faktury za pomocą faktury korygującej bądź noty korygującej.
Do wystawienia faktury korygującej uprawnieni są wyłącznie podatnicy, będący sprzedawcami w danej transakcji. Notę korygującą z kolei mogą wystawić również nabywcy towarów i usług, którzy otrzymali błędnie wystawioną fakturę.

Noty korygującej nie można użyć do poprawienia każdego błędu. Stosuje się je najczęściej do poprawienia szczegółów w adresie bądź nazwie nabywcy. Za pomocą noty korygującej nie można poprawić ilość, ceny, wartości, stawek, a także kwot podatku. Tak więc notę zastosować możemy również do naniesienia zmiany daty sprzedaży, opisu towaru lub usług.

Nota korygująca powinna zawierać:
-oznaczenie “nota korygująca”,
-numer kolejny i datę jej wystawienia,
-dane stron transakcji,
-dane poprawionej faktury,
-wskazanie treści korygowanej informacji i treści prawidłowej.