JPK, a kwestia czynnego żalu

Kodeks karny skarbowy określa, że sprawca czynu zabronionego, który zawiadomił o tym organ powołany do ścigania ujawniając jednocześnie okoliczności jego powstania oraz osoby trzecie w nim uczestniczące nie podlega karze za przestępstwo skarbowe. Jest to tak zwany czynny żal.

W przypadku plików JPK, które wysyłamy na żądanie do organu podatkowego drogą elektroniczną nie ma możliwości skorzystania  z czynnego żalu. Dlaczego? Bo organ podatkowy od razu wie, że plik nie został przesłany w terminie, nie można go zatem o tym powiadomić.
Czynny żal możemy wyrazić jeżeli nie wyślemy JPK_VAT. Należy jednak pamiętać aby JPK_VAT włącznie z czynnym żalem przesłać zanim organ podatkowy wezwie do przyczyn jego niezłożenia.

Jeżeli nie będzie możliwości zastosowania czynnego żalu wówczas można zdecydować się na złożenie wniosku o niekaranie. Powinniśmy zawrzeć na nim następujące informacje:
-nazwa firmy,
-numer NIP,
-adresat pisma,
-określenie “wniosek o niekaranie”,
-wskazanie, że wnosi się o nie nakładanie kary grzywny,
-wskazanie dlaczego plik JPK nie został w terminie przesłany,
-podpis uprawnionej osoby.