Zasiłek macierzyński podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie dziecko do 7. roku życia wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10. roku życia oraz wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia bądź przyjęła je na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu. Składki z tego tytułu są opłacane przez jego pracodawcę. Jeżeli kobieta prowadzi działalność gospodarczą wówczas ma prawo do zasiłku chorobowego wyłącznie z tytułu umowy o pracę, gdyż składki społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest dobrowolne, obowiązkowa jest wyłącznie składka zdrowotna.

Gdy kobieta jest zatrudniona na niepełny etat bądź jej zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia wówczas obowiązkowo podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę jak i prowadzonej działalności. W takiej sytuacji może zdecydować się na płacenie wyższych składek z tytułu prowadzonej działalności aby uzyskać zasiłek macierzyński z obu tych tytułów.

 Zobacz też: Składki ZUS