Czy skan faktury można potraktować jako dokument księgowy?

Chcesz poznać inne ciekawostki z zakresu księgowości? Odwiedź naszą STRONĘ GŁÓWNĄ!     

Mimo ogromnego postępu wielu księgowych nie chce zastosować się do obecnych przepisów i nie uznaje faktur w wersji elektronicznej. Zeskanowanie faktury i wysłanie jej mailem wydaje się budzić największe wątpliwości. Czy zatem jest to zgodne z prawem?

Aktualnie otrzymywanie faktur w formie PDF, która mają formę skanu jest dopuszczalne. Jest ono równoznaczne z otrzymaniem faktury w formie papierowej pod warunkiem, że zostanie zapewniona autentyczność jej pochodzenia, integralność treści oraz czytelność.

Podatnik może także odliczyć podatek ze skanu w zakresie jaki został dokonany w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej VAT, chyba że występują przeciwwskazania do odliczenia VAT z faktury.

Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej pozwala zaoszczędzić sporą ilość czasu, a także niweluje problem z przechowywaniem faktur papierowych.