Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Obecnie lekarze mogą wystawiać zwolnienia zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Od lipca 2018 roku elektroniczne zwolnienia lekarskie całkowicie zastąpią te papierowe. Dzięki temu praca lekarzy, ale też przedsiębiorców zostanie znacznie usprawniona. 

Zatrudniając pracowników przedsiębiorca posiada wiele obowiązków. Obsługa kadrowo-płacowa jest bardzo ważna, ale też czasochłonna. Dzięki wprowadzanym zmianom pracodawca natychmiast otrzyma informację o wystawieniu elektronicznego zwolnienia dla swojego pracownika. Warunkiem koniecznym jest posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych. Konto na PUE musi posiadać przedsiębiorca, który zatrudnia więcej niż 5 pracowników. Profil ten można założyć wchodząc na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wypełniając odpowiedni formularz.

W takiej sytuacji pracodawca nie musi pilnować czy pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie w terminie do 7 dni od jego wystawienia oraz przekazywać zwolnienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nawet w sytuacji gdy to ZUS jest płatnikiem zasiłku dla pracownika.