Płaca minimalna w krajach unijnych

Minimalne wynagrodzenie w krajach Unii Europejskiej ustalany jest na drodze ustawy bądź konsultacji społecznych.

Płaca minimalna podana w euro w poszczególnych krajach unijnych:
Luksemburg - 1999,
Irlandia - 1563,
Holandia - 1552,
Belgia - 1532,
Niemcy - 1498,
Francja - 1480,
Wielka Brytania - 1397,
Hiszpania - 826,
Słowenia  - 805,
Malta - 736,
Grecja - 684,
Portugalia - 650,
Estonia - 470,
Polska - 453,
Słowacja - 435,
Chorwacja - 433,
Węgry - 412,
Czechy - 407,
Łotwa - 380,
Litwa - 380,
Rumunia - 275,
Bułgaria - 235.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia zależy przede wszystkim od kondycji ekonomicznej państwa. Z tego powodu też płaca minimalna może zmieniać się nawet co rok.