Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

W planach rządu jest zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2018 roku.
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej obowiązywała od września 2016 roku. W połowie września Komisja Europejska wezwała Polskę do zawieszenia tego rodzaju podatku, ponieważ jego konstrukcja mogła faworyzować mniejsze sklepy, co mogło być uznane za pomoc publiczną.


Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzała dwie stawki podatku od handlu:
- 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie oraz
- 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.
- kwotę wolną od podatku ustalono w skali roku w wysokości 204 mln zł.


Podatek od sprzedaży detalicznej jest podatkiem od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 milionów złotych miesięcznie. Opodatkowany zostaje przychód ze sprzedaży detalicznej na rzecz konsumenta finalnego, a zatem na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników objętych ryczałtem.