Anulowanie faktury

Konieczność anulowania faktury stanowi, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców, bardzo wątpliwą kwestię.

Anulowanie faktury VAT możliwe jest tylko i wyłącznie jeśli jeszcze nie doszło do zrealizowania transakcji oraz jeśli faktura nie trafiła do obiegu prawnego – nie trafiła do odbiorcy. Sytuacja taka ma miejsce zazwyczaj w przypadku sprzedaży wysyłkowej, kiedy to sprzedający wysyła fakturę razem z towarem za pobraniem. Jeśli nie zostanie ona odebrana, nie dojdzie do zapłaty, faktura wróci wraz z towarem do sprzedawcy i nie powstanie obowiązek podatkowy.

Anulowanie faktury składa się z dwóch etapów:

1. Przekreślenie obydwu wersji anulowanej faktury.
2. Sporządzenie notatki z informacją, że dokument został anulowany oraz powodzie wraz z datą i podpisem osoby uprawnionej.

Podczas anulowania faktury należy mieć na uwadze, ze numeracja faktur musi być chronologiczna i nie można jej zaburzyć. Aby zachować ciągłość należy przechowywać anulowaną fakturę w firmowej dokumentacji.

Jeśli anulowana faktura została uwzględniona w deklaracji VAT, istnieje możliwość złożenia korekty faktury i skorygować zawyżony podatek.