Informacje o opłatach skarbowych

Opłata skarbowa jest rodzajem formy ekwiwalentu, która należna jest za wszelkie czynności organów administracji publiczne, które podejmowane są w przypadku indywidualnych spraw takich, jak czynności urzędowe, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów.


W Polsce opłaty skarbowe są wnoszone m.in.:
- w przypadku spraw indywidualnych w odniesieniu do administracji publicznej,
- przy dokonaniu czynności urzędowych składając zgłoszenia lub wnioski,
- przy wydawaniu zaświadczeń na wniosek osoby zainteresowanej,
- przy ubieganiu się o zezwolenie, pozwolenie bądź koncesje,
- przy składaniu dokumentów o udzielenie pełnomocnictwa bądź prokury w sprawach odnośnie administracji publicznej,
- przy załatwianiu spraw urzędowych.


Planuje się, aby wnoszenie opłat miało miejsce:
- w kasie odpowiednich organów podatkowych,
- przy wpłatach na organ odpowiedniego organu podatkowego,
- w formie inkasa, gdy rada gminy zdecyduje o poborze opłaty skarbowej w taki, a nie inny sposób.