Osoba współpracująca

Termin “osoba współpracująca” został szczegółowo opisany w ustawie z dnia 13. października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nią za osobę współpracującą możemy uznać małżonka, dzieci własne, przysposobione oraz dzieci małżonka, rodziców, macochę oraz ojczyma.   

Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, którą świadczy osoba współpracująca wiąże się z koniecznością objęcia jej ubezpieczeniem Zakładu Ubezpieczenia Społecznych. Zasady tych składek nie są jednak takie same jak przy pozostałych pracownikach.

Od osoby współpracującej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę składki ZUS mają taki sam wymiar jak składki od przedsiębiorcy. W przypadku zatrudnienia według umowy zlecenie wówczas wysokość składek zależy od wysokości wynagrodzenia. Nieodpłatna pomoc wiąże się ze składkami ZUS w takiej samej wysokości jak przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że wynagrodzenie dla osoby współpracującej nie stanowi kosztu podatkowego odnośnie prowadzonej działalności.