Akta osobowe pracownika od 2019 roku

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowy sposób przechowywania akt pracowniczych przez pracodawcę. Obecnie okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat. Od początku 2019 roku okres przechowywania akt będzie wynosił 10 lat oraz, co ważne dokumenty będą mogły być także przechowywane w formie elektronicznej. Przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku przechowywać dokumentacji w tradycyjnej formie papierowej. 

Wprowadzone rozwiązanie pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów, związanych z gromadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej przez przedsiębiorcę.

 By w pełni zabezpieczyć pracowników nowe rozwiązanie podzielone jest na dwa przypadki:
- pracodawcy, którzy zatrudnią pracowników po 1 stycznia 2019 roku będą zobowiązani do przesyłania raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w raportach należy umieścić informacje potrzebne do ustalenia przyszłej renty lub emerytury,
- pracodawcy, którzy zatrudnili pracowników między 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku, aby móc korzystać z możliwości krótszego przechowywania akt muszą złożyć raport informacyjny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.