Integrator JPK

Od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT zobowiązani są do wysyłki jednolitych plików kontrolnych w formie struktury JPK_VAT.

Co niezwykle istotne JPK_VAT musi być jeden. W praktyce jednak używa się kilku różnych programów do fakturowania. Powstaje zatem problem jak stworzyć jeden zjednoczony plik JPK_VAT. Sposobem na to jest skorzystanie z integratora JPK_VAT, który daje możliwość łączenia kilku plików w jeden w pełni odpowiadający schematowi wymaganemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Księgowość online bardzo często daje możliwość integrowania JPK, zwanego również scalaniem. Korzystanie z takiego rozwiązania znacząco ułatwi przygotowywanie plików, jak również zaoszczędzi czas związany z dopełnieniem poszczególnych obowiązków.
Co ważne, dotyczy to wyłącznie rozdzielania plików na oddzielne struktury, a więc strukturę JPK_VAT oraz JPK_FA. 

Zobacz też: JPK, a kwestia czynnego żalu