Współczynnik urlopowy

W przypadku pracowników wykonujących swoja pracę od poniedziałku do piątku współczynnik urlopowy od 2018 roku będzie wynosił 20,92. Co to znaczy i jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Współczynnik urlopowy za pomocą którego ustala się wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zmienia się co roku. Wysokość współczynnika ustala się odejmując od liczby dni w roku łączną ilość wypadających niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12.

Jeżeli pracownik nie jest zatrudniony na pełen etat, wówczas wysokość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu danego pracownika.

Aby ustalić kolejno wysokość za niewykorzystany urlop wystarczy wykonać kilka działań. Potrzebujemy wysokości wynagrodzenia za dzień pracy. Następnie należy wyliczyć wysokość wynagrodzenia za godzinę, a więc dzienne wynagrodzenie podzielić na 8 godzin. Kolejno powinniśmy liczbę niewykorzystanych dni przeliczyć na godziny i przemnożyć za kwotę wynagrodzenia za godzinę pracy. Otrzymana kwota to ekwiwalent za niewykorzystany urlop.