Anulowanie paragonu

Błędy są rzeczą ludzką. Z tego względu ustawodawcy przewidzieli możliwość do skorygowania błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych i deklaracji. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolnicy ryczałtowi muszą ewidencjonować każdą transakcje na kasie fiskalnej.

Błędnie wystawiony paragon fiskalny zazwyczaj odnosi się do stawek podatku, daty ewidencji, kwoty sprzedaży, a także liczby towarów i usług.

W przypadku błędnie wystawionego paragonu możliwe jest anulowanie paragonu. W tym celu należy dokonać odpowiedniej ewidencji pomyłek, obejmującej wartość brutto i podatek od błędnie zewidencjonowanej sprzedaży wraz z krótkim opisem przyczyny i okoliczności błędu.

Do ewidencji należy dołączyć oryginał anulowania paragonu. Błędnie ujętą sprzedaż należy ponownie nabić na kasę fiskalną.