Kilka słów na temat odwrotnego obciążenia

Stosowanie procedury odwrotnego obciążenia określone jest szczegółowo przepisami, które znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług. Odwrotne obciążenie występuje w sytuacji, gdy obowiązek rozliczania podatku VAT przeniesiony jest ze sprzedawcy danego towaru lub usługi na nabywcę tego towaru bądź usługi. Na fakturze, która wystawiana jest dla towarów bądź usług objętych odwrotnym obciążeniem nie ma konieczności zawierania takiej informacji, gdyż ma ona charakter jedynie informacyjny.

Możliwość stosowania procedury odwrotnego obciążenia występuje, gdy:
1. Sprzedawca jest czynnym płatnikiem VAT.
2. Nabywca jest czynnym płatnikiem VAT.
3. Zawierana między stronami transakcja nie jest zwolniona z opodatkowania.
4. Wartość sprzedaży określonych towarów przekracza kwotę 20 000 złotych.

Stosowanie tej procedury nakłada na podmiot obowiązek przekazywania informacji podsumowującej organom podatkowym. W informacji podsumowującej należy zawrzeć dane podatnika składającego deklarację, dane nabywcy towaru bądź usługi, informacje dotyczące transakcji objętej procedurą odwrotnego obciążenia.